Pravidla 2023/24

Frýdlantská
Hokejová Liga

 
 §  Každý hráč, který
nastoupí do soutěžního utkání, souhlasí s pravidly soutěže a nastupuje s vědomím, že nemá žádný zdravotní problém.

§  V rámci každého
zápasu jsou kapitáni zároveň zodpovědní za svůj tým( hráče), soutěž nemá
pořadatele.

§  Každý hráč hraje na
vlastní nebezpečí.

§  Na zápasech není
přítomna zdravotnická služba.

 

HLAVNÍ ZÁSADY

§  Hrát utkání v přátelském duchu.

§  Zdraví hráčů a fair play jsou na prvním
místě.

§  Udržet a nadále rozvíjet zdejší širokou hokejovou
základnu.

 

PRO KOHO JE LIGA URČENÁ

§  Soutěž je určená pro okruhy hráčů starších 15
let: Mladší hokejisté nesmí nastoupit ani na vyjímku!!!!

§  Neregistrované  hokejisty

§  Za amatérského hráče se považuje takový
hráč, který nebyl nikdy registrován u ČSLH.

§  Neaktivní registrované hráče HC Frýdlant  vyjímku budou tvořit hráči, kteří
ukončí činnost ve frýdlanstkém A-týmu do 13.11.2023 (jedná se především o
juniory a hráče, kteří jdou v sezoně 2023/24 na zkoušku
z neregistrované ligy do A týmu) – tato pravidlo se vztahuje pouze na
hráče HC Frýdlant

§  Neaktivní registrované hráče

§  Za neaktivního
registrovaného hráče se považuje takový, který se nezúčastnil v sezoně 2022/2023  
žádného soutěžního utkání v oficiálních soutěžích (krajská soutěž mužů,
krajská liga mužů, krajská liga juniorů, liga staršího dorostu, …).

§  V lize mohou
neomezeně nastupovat brankáři nesplňující
výše uvedená pravidla, avšak pouze jako hráči v poli. Výjimku mají
také hráči starší 40 let.

§  Pokud hráč v průběhu sezony nastoupí za jiný registrovaný tým, než
je HC Frýdlant, musí tuto skutečnost nahlásit vedení soutěže a bude pro zbytek
sezony vyřazen ze soutěže.

 

Týmy

 • V čele týmu stojí kapitán, který zastupuje
  své mužstvo při jednání vedení
  ligy
  .

 

 • Vedení ligy se skládá z kapitánů
  jednotlivých týmů. Hlasování je založeno na většinovém principu
  v případě sudého počtu týmů se musí najít kompromis.

 

 • Hlasovat se může o jakémkoliv návrhu, který
  některý z kapitánů předloží (např. změna pravidel, systému, vyloučení
  hráče z ligy).

 

 • Schází se podle potřeby na pozvání pořadatelů
  soutěže, nebo řeší schůzku pomocí skupiny whatsapp.

 

 • účastníkem Frýdlantské hokejové ligy (dále
  jen FHL) jsou týmy s neomezeným
  počtem hráčů a brankářů.

 

 • Každý tým odevzdá nejdéle před prvním zápasem
  vyplněnou základní soupisku. Soupisky týmů se uzavírají
  31.1.2023

 

 • Brankáře si nemusí týmy zapisovat na soupisku. Dle dohody
  z dřívějších let, může využít tým brankáře z jiného týmu
  soutěže v rámci základní části. V play off by měl tuto
  skutečnost oznámit kapitán týmu druhému kapitánovi

 

 • Pokud nastoupí v playoff hráč, který není na soupisce nebo nemá
  odehrané v základní části alespoň 2 utkání vyjma Psanců a Gardy, bude zápas kontumován ve
  prospěch druhého týmu v poměru 0:5 (výjimkou je dohoda mezi kapitány
  všech týmů – zde je uplatněn princip, kdy musí souhlasit všechny týmy.)

 

 

 

 

,

HERNÍ PRAVIDLA

 

§  Soutěž se hraje dle
aktuálně platných pravidel IIHF
s následujícíma výjimkami:

 • Není povolená
  klasická hra tělem
  . Místo toho se vychází z pravidla o hře tělem u mladších žáků.

§  Hra tělem je
upravena 
vnitřní směrnicí ČSLH
č. 55. 

§  Video – povolená hra
tělem

§  Video – zakázaná hra
tělem

§  Pokud má hráč před
vhazováním zastrčený dres, bude
upozorněn rozhodčím. Žádný trest se neuděluje.

§  Pokud mají týmy stejné
barvy dresů, domácí tým si zajistí buďto jiné dresy nebo si původní otočí
naruby.

 

SYSTÉM TRESTŮ

 

§  Nejvyšším možným
trestem během utkání je 5minutový
trest plus automatický trest do konce utkání. 
V případě uložení
tohoto trestu končí pro potrestaného hráče základní část sezóny, neboť překročí
stanovený limit trestných minut.

 

§  Za fyzické napadení rozhodčího se
automaticky uděluje doživotní zákaz ve Frýdlantské hokejové lize. (již bylo
uděleno )

§   

§  Slovní napadání rozhodčího bude řešeno dvouminutovým trestem za
nesportovní chování. Pokud i nadále po udělení trestu hráč slovně napadá
rozhodčího, bude mu udělen osobní trest
do konce utkání
. Takto potrestaný hráč (funkcionář) musí odejít po
zbytek zápasu do šatny, zároveň, pokud hráč dostane vyšší trest v základní
části a překročí tím stanovený limit trestných minut, bude se řešit na
úrovni všech  kapitánů jeho pokračování v play – off

§   

§  Pokud hráč nasbírá
základní části   21 a
více trestných minut
, základní část pro něj končí bez výjimek.
(nepočítají se tresty za příliš hráčů na ledě)

§

 

 

HRACÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 

§  Liga se hraje systémem
„každý s každým“, a to ve dvou kolech.

§  Určujícím kritériem pro
postavení týmu v tabulce je počet získaných bodů. V případě rovnosti se
přihlíží k vzájemným utkáním, dále ke skóre a počtu vstřelených
branek , los.

§  Za výhru se udělují 2 body. 

§  V případě remízy získají oba 
týmy 1 bod.

§  Hlavním hracím dnem jsou čtvrtky. Občasným hracím dnem
jsou pátky a soboty.

§  Jedno utkání trvá 60
minut čistého času, přičemž je rozděleno na 3 třetiny po 20 minutách. Před
začátkem utkání bude poskytnuto pár minut na rozbruslení.

§  V průběhu utkáni
se provádí pouze jedna úprava ledové plochy, po první třetině, nebo jinak dle
domluvy kapitánů

§  Změny hracích termínů a
časů řeší mezi sebou kapitáni dotčených týmů. Vedení ligy navrhne několik
termínů, ze kterých si kapitáni musí vybrat.

 

 

 

HRACÍ SYSTÉM PLAY OFF


http://fhla.cz/play-off-2023-24/

 

FINANCE A ROZHODČÍ

 

§  Každé utkání řídí jeden
případně dva rozhodčí, přičemž oběma přísluší stejné pravomoci.

 

§  Měřením času je pověřen
časoměřič, který zároveň zapisuje góly, asistence a vyšší tresty do oficiálního
zápisu. Otevírá také dvířka na trestnou lavici.

 

§  Před každým zápase je
tým skrze kapitána povinen uhradit polovinu finančních nákladů na proběhlé
utkání.

 

§  Finanční náklady pro
jeden tým se skládají z pronájmu ledové plochy (2050 Kč), pronájmu kabiny
(300 Kč) a platby za rozhodčí (450 Kč) (100kč časoměřič) 50kč provozní náklady
(web, medaile….) Celkově tedy před
utkáním uhradí každý tým u ledařů 2950 Kč.

 

§  Finanční odměna pro
jednoho rozhodčího činí 450 Kč (+ 100 Kč cestovné pro rozhodčí z Liberce).
Odměna pro časoměřiče-zapisovatele 200 Kč.

 

§  Finanční odměna pro
rozhočího, který píská sám činní 700kč ( 200kč se uloží do kasy na medaile a
štítk)

 

§  Pro utkání v playoff se cena za rozhodčí může lišit v závislosti na tom, odkud přijede

 

 

 

Rozhodčí

 

 

Předčasné ukončení sezony

Pokud dojde k předčasnému ukončení sezony
( COVID, ENERGETICKÁ KRIZE PŘÍPADNĚ NĚCO DALŠÍHO):

§  Základní část: pokud bude odehráno alespoň jedno celé kolo (
to znamená každý s každým) bude uznán vítěz dle postavení v tabulce
po ukončeném kole ( soutěž má 2 kola ).

 

§  Play off: Pokud bude sezona ukončena v jakékoli
části play off, uzná se vítězem FHLN, vítěz základní části

Do soutěže nesmějí
nastoupit tito hráči:

Pokud tito hráči nastoupí za nějaký tým, bude
tým vyřazen se soutěže – bez vyjímky

§  Peter Uhrik – Napadení pomocného rozhodčího
v zápase 

 

 

pravidla IIHF z roku 2022 dodržovaná
v FHL

·       
Pokud hráči spadne helma, bude mít možnost
dokončit akci v níž byl zapojen a poté musí opustit ledovou plochu

·       
Gólman může pokračovat ve hře se zlomenou holí

·       
Trest pro hráčskou lavici odpykává jakýkoli
hráč ( nemusí být na ledě)

·       
Krácení trestů po staru

·       
Pravidlo lichoběžníku – zdržování hry – dotek
gólmana s pukem, za vyhraničenou částí

·       
Vhazování

·       
Čárový rozhodčí přeruší hru v případě, že
vidí zjevné zranění

·       
Volba vhazování týmu bude dobrovolná  ( při zakázaném uvolnění , trestu si
neproviněný tým, může vybrat stranu)

·       
Ofsajd – 3D modrá čára – hráč se nemusí dotýkat
modré čáry, stačí, že má nohu ve vzduchu na její úrovni

·       
Začátek utkání a třetin po staru

·       
Střídání zakázáno po zakázaném uvolnění,
posunutá brán