Pravidla 2019/2020

HLAVNÍ ZÁSADY

 • Hrát utkání v přátelském duchu.
 • Zdraví hráčů a fair play jsou na prvním místě.
 • Udržet a nadále rozvíjet zdejší širokou hokejovou základnu.

PRO KOHO JE LIGA URČENÁ

 • Soutěž je určená pro tři okruhy hráčů starších 16 let:
  • Amatérské hokejisty
   • Za amatérského hráče se považuje takový hráč, který nebyl nikdy registrován u ČSLH.
  • Neaktivní registrované hráče HC Frýdlant
   • Za neaktivního registrovaného hráče HC Frýdlant se považuje takový hráč A týmu, který v minulé sezóně nenastoupil do žádného soutěžního utkání.
   • Za neaktivního registrovaného hráče HC Frýdlant se považuje takový hráč juniorského nebo dorosteneckého týmu, který nenastoupí v sezóně 2019/2020  do žádného soutěžního utkání.
  • Neaktivní registrované hráče
   • Za neaktivního registrovaného hráče se považuje takový, které se nezúčastnil v posledních  5 sezónách žádného soutěžního utkání v nižších soutěžích (krajská soutěž mužů, krajská liga mužů, krajská liga juniorů, liga staršího dorostu, liga žen, …).
   • V případě že hráč nastupoval v jakékoliv vyšší lize dospělých, musí tato pauza činit minimálně 10 sezón. V případě vyšších soutěží juniorů musí tato pauza činit 5 sezón (výjimku má hráč Chemical Brothers Radek Šír, který byl na soupisce ještě před zavedením limitu 5 sezón. Jestliže však bude svými herními výkony zcela vyčnívat, bude z Ligy vyřazen.)
 • V lize mohou neomezeně nastupovat brankáři nesplňující výše uvedená pravidla, avšak pouze jako hráči v poli. Výjimku mají také hráči starší 40 let.
 • Účastníkem Frýdlantské hokejové ligy (dále jen FHL)jsou týmy o maximálním počtu 30 hráčů a 3 brankářů.
  • Každý tým odevzdá nejdéle před prvním zápasem vyplněnou soupisku.
  • Pokud za tým nastoupí hráč, který není na soupisce, bude zápas kontumován 5:0 v prospěch druhého týmu. Za opakování prohřešku hrozí týmu vyloučení z ligy.
 • V čele týmu stojí kapitán, který zastupuje své mužstvo při jednání vedení ligy.
  • Vedení ligy se skládá z kapitánů jednotlivých týmů a pořadatelů soutěže (bez hlasovacího práva). Hlasování je založeno na většinovém principu.
  • Hlasovat  se může o jakémkoliv návrhu, který některý z kapitánů předloží (např. změna pravidel, systému, vyloučení hráče z ligy).
  • Schází se podle potřeby na pozvání pořadatelů soutěže.

HERNÍ PRAVIDLA

 • Soutěž se hraje dle aktuálně platných pravidel IIHF s následujícíma výjimkami:
 • Pokud mají týmy stejné barvy dresů, domácí tým si zajistí buďto jiné dresy nebo si původní otočí naruby.

SYSTÉM TRESTŮ

 • Nejvyšším možným trestem během utkání je 5 minutový trest plus automatický trest do konce utkání. V případě uložení tohoto trestu končí pro potrestaného hráče sezóna, neboť překročí stanovený limit trestných minut.
 • Za fyzické napadení rozhodčího se automaticky uděluje doživotní zákaz ve Frýdlantské hokejové lize.
 • Slovní napadání rozhodčího bude řešeno dvouminutovým trestem za nesportovní chování. Pokud i nadále po udělení trestu hráč slovně napadá rozhodčího, bude mu udělen osobní trest do konce utkání. Takto potrestaný hráč (funkcionář) musí odejít po zbytek zápasu do šatny, zároveň pro něj končí sezóna.
 • Pokud hráč nasbírá v základní části   21 a více  trestných minut, sezóna pro něj končí.
 • Pokud hráč nasbírá v play off  11 a více trestných minut,  play off pro něj končí.

TÝMOVÉ ODVOLÁNÍ

 • Jestliže hráč překročí maximální možnou hranici trestných minut, může jeho tým podat odvolání k vedení ligy, které může odhlasovat hráčovo setrvání v soutěži. Hlasování je založeno na principu většiny, přičemž kapitán daného hráče nehlasuje. Setrvání může být povoleno jenom hráči, který se provinil pouze menšími dvouminutovými tresty. V případě, že hráč pokračuje, je mu navýšen limit trestných minut na 26  v základní části. Pro play off je limit posunut na  14 minut. Udělené trestné minuty se hráči nemažou.

HRACÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 • Liga se hraje systémem „každý s každým“, a to ve dvou až čtyř kolech (podle domluvy týmů).
 • Určujícím kritériem pro postavení týmu v tabulce je počet získaných bodů. V případě rovnosti se přihlíží k vzájemným utkáním, dále ke skóre a počtu vstřelených branek.
 • Za výhru se udělují 2 body. 
 • V případě remízy získají oba  týmy 1 bod.
 • Hlavním hracím dnem jsou čtvrtky. Občasným hracím dnem jsou pátky a soboty.
 • Jedno utkání trvá 60 minut čistého času, přičemž je rozděleno na 3 třetiny po 20 minutách. Před začátkem utkání bude poskytnuto pár minut na rozbruslení.
 • V průběhu utkáni se provádí pouze jedna úprava ledové plochy, a to buď po první nebo druhé třetině, podle dohody týmů,  rozhodčích a ledařů.
 • Změny hracích termínů a časů řeší mezi sebou kapitáni dotčených týmů. Vedení ligy navrhne několik termínů, ze kterých si kapitáni musí vybrat.

HRACÍ SYSTÉM PLAY OFF

 • Pla off se může zúčastnit pouze hráč, který nastoupil alespoň ve 33 %  utkání základní části (min. 3 zápasy v základní části 2019/20220). Pravidlo se nevztahuje na brankáře.
 • Play off se hraje na dvě utkání.
 • Za výhru v utkání se udělují 2 body, za remízu 1 bod.
 • Pokud mají oba týmy stejný počet bodů po konci druhého zápasu, bude následovat 5 minutové prodloužení pět na pět. Jestliže se v prodloužení nerozhodne, pojede se série 5 nájezdů na každé straně. Poté bude následovat náhlá smrt.
 • V případě lichého počtu účastníku odehraje poslední a předposlední tým základní části předkolo play off na  na dva zápasy (v případě časové tísně pouze na  jedno utkání).

FINANCE A ROZHODČÍ

 • Každé utkání řídí dva rozhodčí, přičemž oběma přísluší stejné pravomoci.
 • Měřením času je pověřen časoměřič, který zároveň zapisuje góly, asistence a vyšší tresty do oficiálního zápisu. Otevírá také dvířka na trestnou lavici.
 • Po každém zápase je tým skrze kapitána povinen uhradit polovinu finančních nákladů na proběhlé utkání.
 • Finanční náklady pro jeden tým se skládají z pronájmu ledové plochy (1 050 Kč), pronájmu kabiny (300 Kč) a platby za rozhodčí (450 Kč). Celkově tedy před utkáním uhradí každý tým u ledařů 1  800  Kč.
 • Finanční odměna pro jednoho rozhodčího činí 300 Kč (+ 100 Kč cestovné pro rozhodčí z Liberce). Odměna pro časoměřiče-zapisovatele 200 Kč.