Pravidla

HLAVNÍ ZÁSADY

 • Hrát utkání v přátelském duchu.
 • Zdraví hráčů a fair play jsou na prvním místě.
 • Udržet a nadále rozvíjet zdejší širokou hokejovou základnu.

PRO KOHO JE LIGA URČENÁ

 • Soutěž je určená pro tři okruhy hráčů starších 16 let:
  • Amatérské hokejisty
   • Za amatérského hráče se považuje takový hráč, který nebyl nikdy registrován u ČSLH.
  • Neaktivní registrované hráče HC Frýdlant
   • Za neaktivního registrovaného hráče HC Frýdlant se považuje takový hráč A týmu, který v minulé sezóně nenastoupil do žádného soutěžního utkání.
   • Za neaktivního registrovaného hráče HC Frýdlant se považuje takový hráč juniorského nebo dorosteneckého týmu, který nenastoupí v sezóně 2018/2019 do žádného soutěžního utkání.
  • Neaktivní registrované hráče
   • Za neaktivního registrovaného hráče se považuje takový, které se nezúčastnil v posledních 2 sezónách žádného soutěžního utkání v nižších soutěžích (krajská soutěž mužů, krajská liga mužů, krajská liga juniorů, liga staršího dorostu, liga žen, …).
   • V případě že hráč nastupoval v jakékoliv vyšší lize dospělých, musí tato pauza činit minimálně 10 sezón. V případě vyšších soutěží juniorů musí tato pauza činit 5 sezón (výjimku má hráč Chemical Brothers Radek Šír, který byl na soupisce ještě před zavedením limitu 5 sezón. Jestliže však bude svými herními výkony zcela vyčnívat, bude z Ligy vyřazen.)
 • V lize mohou neomezeně nastupovat brankáři nesplňující výše uvedená pravidla, avšak pouze jako hráči v poli. Výjimku mají také hráči starší 40 let.
 • Účastníkem Frýdlantské hokejové ligy (dále jen FHL)jsou týmy o maximálním počtu 30 hráčů a 3 brankářů.
  • Každý tým odevzdá nejdéle před prvním zápasem vyplněnou soupisku.
  • Pokud za tým nastoupí hráč, který není na soupisce, bude zápas kontumován 5:0 v prospěch druhého týmu. Za opakování prohřešku hrozí týmu vyloučení z ligy.
 • V čele týmu stojí kapitán, který zastupuje své mužstvo při jednání vedení ligy.
  • Vedení ligy se skládá z kapitánů jednotlivých týmů a pořadatelů soutěže (bez hlasovacího práva). Hlasování je založeno na většinovém principu.
  • Schází se podle potřeby na pozvání pořadatelů soutěže.

HERNÍ PRAVIDLA

 • Soutěž se hraje dle aktuálně platných pravidel IIHF s následujícíma výjimkami:
 • Pokud mají týmy stejné barvy dresů, domácí tým si zajistí buďto jiné dresy nebo si původní otočí naruby.

SYSTÉM TRESTŮ

 • Nejvyšším možným trestem během utkání je 5 minutový trest plus automatický trest do konce utkání. V případě uložení tohoto trestu končí pro potrestaného hráče sezóna, neboť překročí stanovený limit trestných minut.
 • Za fyzické napadení rozhodčího se automaticky uděluje doživotní zákaz ve Frýdlantské hokejové lize.
 • Slovní napadání rozhodčího bude řešeno dvouminutovým trestem za nesportovní chování. Pokud hráč nebo funkcionář (osoba na hráčské lavici) v chování pokračuje, obdrží desetiminutový osobní trest. Pokud i nadále po udělení trestu hráč slovně napadá rozhodčího, bude mu udělen osobní trest do konce utkání. Takto potrestaný hráč (funkcionář) musí odejít po zbytek zápasu do šatny.
 • Pokud hráč nasbírá v základní části včetně divize více než 25 trestných minut, sezóna pro něj končí.
 • Pokud hráč nasbírá v play off více než 15 trestných minut,  play off pro něj končí.

TÝMOVÉ ODVOLÁNÍ

 • Jesliže hráč překroční maximální možnou hranici trestných minut, může jeho tým podat odvolání k vedení ligy, které může odhlasovat hráčovo setrvání v soutěži. Hlasování je založeno na principu většiny, přičemž kapitán daného hráče nehlasuje. Setrvání může být povoleno jenom hráči, který se provinil pouze menšími dvouminutovými tresty. V případě že hráč pokračuje, je mu navýšen limit trestných minut na 30 v základní části a divizi. Pro play off je limit posunut na 20 minut. Udělené trestné minuty se hráči nemažou.

HRACÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 • Liga se hraje systémem „každý s každým“, a to ve dvou až čtyř kolech (podle domluvy týmů).
 • Určujícím kritériem pro postavení týmu v tabulce je počet získaných bodů. V případě rovnosti se přihlíží k vzájemným utkáním, dále ke skóre a počtu vstřelených branek.
 • Za výhru se udělují 2 body. 
 • V případě remízy budou následovat 3 série nájezdů na každé straně, poté náhlá smrt.Vítězný tým si připíše 2 body, poražený tým 1 bod.
 • Hlavním hracím dnem jsou čtvrtky. Občasným hracím dnem jsou pátky a soboty.
 • Jedno utkání trvá 60 minut čistého času, přičemž je rozděleno na 3 třetiny po 20 minutách. Před začátkem utkání bude poskytnuto pár minut na rozbruslení.
 • V průběhu utkáni se provádí pouze jedna úprava ledové plochy, a to buď po první nebo druhé třetině, podle dohody týmů a rozhodčích.
 • Změny hracích termínů a časů řeší mezi sebou kapitáni dotčených týmů. Vedení ligy navrhne několik termínů, ze kterých si kapitáni musí vybrat.

HRACÍ SYSTÉM PLAY OFF

 • Play off se hraje na dvě utkání.
 • Za výhru v utkání se udělují 2 body, za remízu 1 bod.
 • Pokud mají oba týmy stejný počet bodů po konci druhého zápasu, bude následovat 5 minutové prodloužení pět na pět. Jestliže se v prodloužení nerozhodne, pojede se série 5 nájezdů na každé straně. Poté bude následovat náhlá smrt.
 • V případě lichého počtu účastníku odehraje poslední a předposlední tým základní části předkolo play off na  na dva zápasy (v případě časové tísně pouze na  jedno utkání).

FINANCE A ROZHODČÍ

 • Každé utkání řídí dva rozhodčí, přičemž oběma přísluší stejné pravomoci.
 • Měřením času je pověřen časoměřič, který zároveň zapisuje góly, asistence a vyšší tresty do oficiálního zápisu. Otevírá také dvířka na trestnou lavici.
 • Po každém zápase je tým skrze kapitána povinen uhradit polovinu finančních nákladů na proběhlé utkání.
 • Finanční náklady pro jeden tým se skládají z pronájmu ledové plochy (1 050 Kč), pronájmu kabiny (300 Kč) a platby za rozhodčí (400 Kč). Celkově tedy po utkání uhradí každý tým u ledařů 1 750 Kč.
 • Finanční odměna pro jednoho rozhodčího činí 300 Kč. Odměna pro časoměřiče-zapisovatele 200 Kč.